Перечень вопросов

ВТиИСб-22  ПМ-05 Обеспечение работоспособности сетевого оборудования

ВТиИСб-22 ПМ-04  Программирование на языках высокого уровня с применением Web

ОПб-21 КМ-01Әртүрлі әдістерді қолдана отырып өнімдерді бастапқы термиялық және аспаздық өңдеу

ОПб-21 КМ-02 Емдік мектеп тағамдарын дайындау кезінде арнайы аспаздық техниканы сақтау

ПОб-31, ПО-33 КМ 06 Микроконтроллер негізінде сандық құрылғыларды бағдарламалау