Мусина Салтанат Амангельдыевна

Методический паспорт преподавателя

1. Мусина Салтанат Амангельдыевна
2. 19.01.1992
3. 2010-2014 Академик Е.А. Бөкетов атын. Қарағанды Мемлекеттік университеті
2014-2016 Академик Е.А. Бөкетов атын. Қарағанды Мемлекеттік университеті
4. 5В021000- Шетел филология (ағылшын) мамандығының бакалавры
6M021000- Шетел филологиясы мамандығы бойынша гуманитар ғылымдарының магистрі
5. 9 жыл
6. 1-ші жыл (басқа колледжде 4 жыл істегенмін)
7. Жоқ
8. Ағылшын тілі
9. Тіл білімінің негіздері (фонетика, лексика, грамматика)
10.
1)Business English and Linguistics Internship Programme, 1 жыл, 2022, Хэриот-Ватт университеті, Шотландия, Эдинбург қ.
2) “Methods of Foreign Language Teaching” (72 сағ.), Ситл Университеті (онлайн), Академик Е.А. Бөкетов атын. Қарағанды университеті, 2021
3) “Business Communication in English” (72 сағ.онлайн), Грузиямен бірлескен Академик Е.А. Бөкетов атын. Қарағанды университеті
4) “MSU English Studies” (72 сағ.), Қазақстандағы Мемлекеттік Мәскеу университеті, 2019, Астана қ.
5) “Полиязычие и поликультурное пространство языка в аспекте когнитивной лингвистики» (72 сағ.), 2016, Ресей мемлекетімен бірлескен Академия “Болашак”, Қарағанды қ.
6) “Ағылшын тілінен интенсивті курс” (50 сағ.), Чехия, Прага қ.
11. 2015 ж., Үш тілді жетік меңгерген жастар арасындағы “Тіл шебері” облыстық байқауының 2-ші дәрежелі диплом, қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
13. 2020 жылы Ұлттық тестілеу орталығында эксперт
2019 жылы Оқу басылымын өндеу “Оқулық” РҒПО-да эксперт